baner

Prasa

Zeszyty komiksowe #12: Komiks historyczny
WASZA OCENA
Brak głosów...
TWOJA OCENA
Zagłosuj!
Ostatnimi laty dostrzec można w Polsce ogromny wzrost zainteresowania komiksem historycznym. Ukazuje się coraz więcej tytułów, propozycji upamiętniających mniej lub bardziej znane postaci i wydarzenia, mających na celu bądź przypomnienie, bądź przywrócenie społecznej pamięci wycinków historii - jakże przecież rozległego spektrum, współdecydującego o tym, kim jesteśmy. I to zarówno w perspektywie społecznej (Historia), i jednostkowej (coraz bardziej popularne w badaniu przeszłości mikrohistorie).

Jednak czy dające się obecnie dostrzec nagromadzenie komiksów poruszających w różnoraki sposób tematykę historyczną jest wyrazem rzeczywistego społecznego zainteresowania, zapotrzebowania na zwizualizowaną historię? A może jest ledwie próbą odświeżenia (przywrócenia za wszelką cenę) przez przedstawicieli różnych instytucji, przede wszystkim państwowych, zakurzonego nieco hasła: "Bóg, Honor, Ojczyzna"? Szansą dla patriotyzmu, nowym fundamentem jego nowoczesnej odmiany? Zatem czy nie mamy przypadkiem do czynienia jedynie z przemyślanym stymulowaniem świadomości powszechnej za pomocą narzędzi (w tym niezwykle przydatnego komiksu) tzw. polityki historycznej, czyli tego, co kiedyś było nazywane wprost propagandą?

Czym jest komiks historyczny? Jak go rozumieć? Czy możliwe jest zdefiniowanie tego zjawiska? Czy jesteśmy w stanie wymienić elementy konstytuujące komiks historyczny, elementy konieczne do jego zaistnienia? Czy zatem jest to zjawisko jednorodne? Czy postawione tu kwestie dotyczą jedynie Polski, czy też zwrot ku komiksowej wersji historii jest tendencją światową? Czy warto tworzyć takie komiksy? Czy komiks jest w stanie udźwignąć ciężar historii?

Tego typu pytania można by w tym przypadku mnożyć. Nas interesują odpowiedzi.

[opis wydawcy]

Spis treści:

Okładka:
rysunek Krzysztof Ostrowski,
projekt graficzny Dennis Wojda

Temat numeru: Komiks historyczny

Izabela Kowalczyk:
"Miejsce komiksu w historycznych narracjach"

Michał Traczyk:
"Komiks historyczny, czyli co? Rozważania wstępne"

Komiks - Dennis Wojda i Krzysztof Gawronkiewicz:
Lato miłości

Adam Rusek:
"Dwa miecze, szabla i katiusza: polski komiks w objęciach historii"

Komiks - Aleksandra Spanowicz i Bartosz Kurc:
Płaszcz, szalik i beret

Bartłomiej Janicki:
"Rzetelność treści i obudowy dydaktycznej polskich komiksów historycznych (lata 1945-1991)"

Komiks - Gabriela Becla i Zbigniew Tomecki:
Wiara

Magdalena Rucińska:
"Małe wielkie narracje. Historie komiksowe a komiks historyczny"

Witold Tkaczyk (wywiad):
"Wyjść z komiksem do szerokiego odbiorcy"

Robert Zaręba (wywiad):
"Doświadczenia z historią"

Komiks - Beata Sosnowska i Agnieszka Weseli:
Ania Płód

Małgorzata Waksmundzka-Szarek (wywiad):
"Dbamy o to, aby nie kreować nowej rzeczywistości"

Jakub Jankowski:
"Tak się tworzy historię? O pierwszej edycji Festiwalu Komiksu Historycznego (18 czerwca 2011)"

Wojciech Birek:
"Historia i Opowieść - osobiste uwagi o komiksie historycznym"

Komiks - Tomasz Niewiadomski i Michał Traczyk:
Grunwald

Michał Błażejczyk:
"Litera a Duch Historii"

Rafał Wójcik:
"Cenzura prewencyjna, represyjna i autocenzura, czyli słów kilka o komiksie, bibliotekach i historii"

Sebastian Frąckiewicz:
"Za dużo Polski, za mało autora"

Komiks - Krzysztof Ostrowski:
Komiks historyczny

Paweł Timofiejuk:
"O komiksie historycznym na świecie"

Jakub Jankowski:
"Kilka uwag o portugalskim komiksie historycznym"

Komiks - Sylwia Restecka i Joanna Sanecka:
Miodowy miesiąc państwa Curie

Aleksandra Duralska:
"Językowa różnorodność w powieści komiksowej Krzyk ludu"

Bartosz Ślosarski:
"Superman w ZSRR, czyli polityczność i alternatywa historyczna w komiksie"

Komiks - Askold Akiszyn:
Kroniki działań wojennych (fragment)

Justyna Czaja:
"II wojna światowa w tonacji buffo"

Thomas Anessi:
"Komiks w cieniu Zagłady"

Maciej Jasiński:
"Historyczne opowieści z Dziennika Wieczornego"

Komiks - Michał Ociesa:
Komiks z historią w tle

Daniel Gizicki:
"Bądźmy dumni z polskiego komiksu!"

Jerzy Faliszek:
"Siedemdziesięciolecie wojennych przygód Walentego Pompki"

W numerze ponadto wykorzystaliśmy ilustracje Zygmunta Similaka, Andrzeja Janickiego i Tomasza Niewiadomskiego.

Aktualności

Przemysław Zawrotny:
"Hitler i Stalin zrobili, co swoje. Recenzja komiksu Fara"

Przemysław Zawrotny:
"Pociąg, cyrk i terapia. Recenzja komiksu Wykolejeniec"

Przemysław Zawrotny:
"Wracać do szuflady! Recenzja komiksu Supermeni"

Kontny:
"Lista nowości maj 2011 - sierpień 2011"

Recenzja

Zeszyty Komiksowe #12: Komiks historyczny, Paweł Panic

Galerie

Zeszyty komiksowe #12: Komiks historyczny Zeszyty komiksowe #12: Komiks historyczny

Tagi

Centrala Zeszyty Komiksowe

Komentarze

-Jeszcze nie ma komentarzy-