Star Wars Komiks #82 (4/2019): Kapitan Phasma

Okładka

Star Wars Komiks #82 (4/2019): Kapitan Phasma