Poetyka komiksu: warstwa ikoniczna i językowa

Okładka

Poetyka komiksu: warstwa ikoniczna i językowa