Queen & Country - Za Królową i Ojczyznę #01: Spalona ziemia

Okładka

Queen & Country - Za Królową  i Ojczyznę #01: Spalona ziemia