Niepodległość na Namiestnikowskiej

Okładka

Niepodległość na Namiestnikowskiej