Amazing Spider-Man: Globalna sieć #01: Wrogie przejęcie

Okładka

Amazing Spider-Man: Globalna sieć #01: Wrogie przejęcie