Kajko i Kokosz. Posiady guślorek

Okładka

Kajko i Kokosz. Posiady guślorek