Hotel Dziwny #01: Przez zimę do wiosny

Okładka

Hotel Dziwny #01: Przez zimę do wiosny