Hrubcio i jego miasto

Okładka

Hrubcio i jego miasto