Opowieści z najdalszych przedmieść

Okładka

Opowieści z najdalszych przedmieść