Czas Hardcore'u! #01

Okładka

Czas Hardcore'u! #01