reklama baner reklama
baner

NEWS

- Konkurs

Konkurs plastyczny na komiks "Mój Lublin?"


Lubelskie Warsztaty Komiksu zapraszają uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w komiksowym konkursie plastycznym pt. "Mój Lublin?". Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 maja 2017. Aleja Komiksu patronuję temu konkursowi.
20170531konkursLubPLAK


WARSZTATY KOMIKSU
zapraszają uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
do wzięcia udziału w komiksowym konkursie plastycznym
pt. „MÓJ LUBLIN”

1. Organizator konkursu: Warsztaty Komiksu.
2. Temat konkursu: „MÓJ LUBLIN” wiąże się z Jubileuszem 700lecia nadania Lublinowi praw miejskich.
3. Cele konkursu:
- popularyzowanie wiedzy na temat Lublina,
- pogłębianie zainteresowań artystycznych wśród dzieci i młodzieży,
- zainteresowanie dzieci i młodzież komiksem,
- promowanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych,
4. Adresaci konkursu:
- uczniowie szkół podstawowych,
- uczniowie szkół gimnazjalnych,
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
5. Zasady uczestnictwa:
- warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie komiksu przedstawiającego Twój stosunek, przygodę, ważne wydarzenie w Twoim życiu związane z Lublinem,
- prace wysyłane na konkurs muszą być wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu,
- komiksy nie mogą w żaden sposób naruszać praw autorskich innych twórców oraz nie mogą być wcześniej publikowane,
- w konkursie mogą brać udział uczestnicy zajęć lub warsztatów plastycznych organizowanych w domach, ośrodkach, klubach kultury lub szkołach z Lublina. Konkurs jest otwarty również dla dzieci nieuczestniczących w zajęciach plastycznych – w tej sytuacji zgłoszenia dokonują rodzice dziecka,
- technika wykonania pracy dowolna,
- prace powinny mieć format A4,
- komiks może posiadać max 4 strony (okładka nie wlicz się w liczbę stron)
- orientacja kartki – pionowa,
- stron komiksu nie można zszywać,
- każda strona komiksu powinna znajdować się na osobnej kartce,
- każdy uczestnik może złożyć dwie prace,
- do każdej pracy powinna być dołączona, podpisana przez osobę pełnoletnią, karta informacyjna zawierająca następujące dane: – imię i nazwisko uczestnika; – data urodzenia; – dane teleadresowe placówki, którą reprezentuje uczestnik; – imię i nazwisko instruktora/nauczyciela/opiekuna/rodzica wraz z danymi kontaktowymi (telefon, mail).
- prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
- osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych (umieszczenie imiennych wyników na stronie internetowej organizatora).
- prace należy nadsyłać lub składać osobiście do 31 maja do Fili nr 35 MBP ul Bursztynowa 20, 20-576 Lublin. Uwaga! Liczy się data wpłynięcia pracy do Organizatora, nie data stempla pocztowego.
6. Ocena prac i nagrody:
- prace oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych:
I kategoria 6-8 lat
II kategoria 9-12 lat
III kategoria 13 – 19 lat
- prace oceniać będzie trzyosobowa Komisja Konkursowa powołana przez organizatora,
- laureaci i wyróżnieni otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe,
- prace wybrane przez jury wezmą udział w wystawie pokonkursowej zorganizowanej w Fili nr 35 MBP ul Bursztynowa 20,
- ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród oraz wernisaż nagrodzonych prac odbędzie się 12 czerwca o godz. 17:00 w Fili nr 35 MBP ul Bursztynowa 20. Po 12 czerwca dostępne będą na stronie wydarzenia na FB,
- laureaci i wyróżnieni oraz ich instruktorzy zobowiązani są do udziału w spotkaniu podsumowującym oraz osobistego odbioru nagród i dyplomów,
7. Kontakt: informację o konkursie udziela Agata Komorowska,
nr tel: 662 918 308, e-mail: konkursmojlublin [at] gmail.com


[Ystad za Konkurs Komiksowy FB]

Tagi

Mój Lublin 2017


Komentarze

-Jeszcze nie ma komentarzy-