reklama baner reklama
baner

NEWS

- Konkurs

Zamień odpady na zysk - Biogazownia w Twojej gminie


Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. ogłosiła konkurs na komiks (dla dzieci i młodzieży), który ma nawiązywać do hasła kampanii "Zamień odpady na zysk - Biogazownia w Twojej gminie". W szczególności wykorzystanie lokalnych zasobów/odpadów rolnych do produkcji energii. Prace należy zgłaszać do 31 marca 2015 r.
Konkurs dla młodzieży i studentów na komiks pt.:
Temat prac ma nawiązywać do hasła kampanii „Zamień odpady na zysk - Biogazownia w Twojej gminie”. W szczególności wykorzystanie lokalnych zasobów/odpadów rolnych do produkcji energii.

Konkurs dla młodzieży i studentów na komiks Zamień odpady na energię!.

Szukaj inspiracji na stronie www.biogazowniawgminie.pl –obejrzyj fotocast, posłuchaj radia.

Zadanie konkursowe

Temat prac ma nawiązywać do hasła kampanii „Zamień odpady na zysk - Biogazownia w Twojej gminie”. W szczególności wykorzystanie lokalnych zasobów/odpadów rolnych do produkcji energii.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie komiksu/historyjki obrazkowej:

w dowolnej technice plastycznej lub graficznej o maksymalnej objętości 12 stron formatu A5(3 kartki A4),
w dowolnej technice graficznej – komputerowej (dozwolone elementy animacji) o równowartości maksymalnej objętości 12 stron formatu A5 (3 kartki A4),Kategorie

Konkurs ogłoszony jest w dwóch kategoriach wiekowych:

Kategoria 1: młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna
Kategoria 2: studenci

Nagrody

W każdej kategorii wiekowej przewidywane są następujące nagrody:

za zajęcie I miejsca tablet / Samsung Galaxy Tab,
za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca dyplomy oraz wydawnictwa multimedialne i książkowe,

Terminy

Zgłoszenie prac powinno nastąpić do dnia 31 marca 2015 r.
Ocena prac odbędzie się w kwietniu 2015 roku
Wyniki Konkursu poznamy w czerwcu 2015 r.

Rozdanie nagród nastąpi w Warszawie na uroczystej Konferencji kończącej projekt, podczas której zaprezentowane zostaną nagrodzone i wyróżnione prace.

Jak przygotować i zgłosić prace do Konkursu?

Praca plastyczna powinna być trwale opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu, data urodzenia, adresem, numerem telefonu kontaktowego oraz e-mailem.

Praca wykonana na komputerze powinna być trwale zapisana na nośniku typu CD,DVD w formacie PDF ( lub innym tradycyjnie wykorzystywanym w przypadku wykorzystania animacji). Nośnik powinien być opisany imieniem i nazwiskiem uczestnika.

Pracę należy wysyłać pocztą do dnia 31 marca 2015 roku na następujący adres:

Krajowa Agencja poszanowania Energii S.A.

ul. Nowowiejska 21/25

00-665 Warszawa

Z dopiskiem: Konkurs komiksowy ”Zamień odpady na zysk – Biogazownia w Twojej gminie”

Więcej szczegółów i kryteria oceny w Regulaminie (PDF).


[Ystad za rzecznikprasowy.pl]


Komentarze

-Jeszcze nie ma komentarzy-