IM: Wielki Kapłan Imhotep #07

Okładka

IM: Wielki Kapłan Imhotep #07