JLA. Amerykańska Liga Sprawiedliwości #04

Okładka

JLA. Amerykańska Liga Sprawiedliwości #04