Strefa Komiksu #24: Shorty

Okładka

Strefa Komiksu #24: Shorty