NEWS

- Ukazały się

Książka: Tytus, Romek i A'Tomek i twórczość komiksowa Henryka J. Chmielewskiego


Nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ukazała się książka "Tytus, Romek i A'Tomek i twórczość komiksowa Henryka J. Chmielewskiego".

Tytus, Romek i A'Tomek i twórczość komiksowa Henryka J. Chmielewskiego
“Niniejszą wieloautorską monografię poświęcamy twórczości komiksowej Henryka Jerzego Chmielewskiego – Papcia Chmiela – oraz stworzonym przez niego postaciom z serii komiksów Tytus, Romek i A’Tomek. W tomie tym chcemy się zastanowić nad tym, jakie cechy ucieleśnia główny bohater, co widzą w nim odbiorcy – zarówno czytelnicy dziecięcy, jak i ci, którzy dorastali z nim, stając się z czasem egzegetami jego niezwykłych przygód. W przypadku komiksów Papcia istotnym aspektem jest bowiem czynnik generacyjny – pokolenie dziecięcych czytelników Tytusa…, biorących te książeczki do ręki czterdzieści czy ponad pięćdziesiąt lat temu, zachwycających się przygodami szympansa-harcerza, naruszającego sztywne ramy rzeczywistości, dorosło, a z niego wyłoniła się grupa akademickich badaczy, którzy analizują, omawiają, dekonstruują i umieszczają je w niezbędnych kontekstach. Warto więc rozważać tu sam komiks o perypetiach trójki przyjaciół, jak i uwarunkowania kulturowe i społeczne, w których przyszło im funkcjonować – trudne czasy PRL-u, niepewność transformacji i nowa sytuacja geopolityczna Polski w obecnym stuleciu. Pokazujemy przy tym, że czołowe hasło przyświecające publikacjom albumów o przygodach Tytusa, Romka i A’Tomka, „bawiąc – uczy, ucząc – bawi”, jest nadal aktualne.”

– ze wstępu Marka Jezińskiego i Marcina Lisieckiego

Wstęp / 7

Jacek H. Kołodziej
„A gdzie Tytus? Na następnej stronie”. Idea transgresji jako przesłanka tytusologii / 11
Rafał Szczerbakiewicz
„Świat Młodych” i Tytus. Utopia i utopianizm w komiksie / 37
Marek Jeziński
„To nie ludzie, tylko stworki” – Tytus w kontekstach antropologii kultury / 59
Krzysztof Abriszewski
Tytus, komizm i nowoczesność / 89
Marcin Kowalczyk
Tytus fighterem – sporty i sztuki walki w ujęciu
Henryka Jerzego Chmielewskiego / 121
Weronika Pisarska
Tytus – szympans, który próbuje zostać człowiekiem / 145
Jakub Jankowski
Fantastyczne Bieszczady wczoraj i dziś . O zmiennej percepcji Księgi XII Tytusa, Romka i A’Tomka / 165
Mariusz Guzek
Polityka historyczna w uniwersum Tytusa, Romka i A’Tomka / 189
Piotr Pranke, Mariusz Ciszak
„Piastów szkicowane dzieje” – perspektywa przeszłości mitycznej w twórczości Papcia Chmiela / 211
Andrzej Janowski
Poszukiwanie w gruncie rzeczy, czyli Tytus archeologiem . . . . .  229
Marcin Lisiecki
Tytus muzealnikiem, czyli jak (nie)dbać o zabytki w ujęciu Henryka J. Chmielewskiego / 245
Rafał Moczkodan
Trudna sztuka recenzowania komiksu, czyli przegląd wybranych opinii o Tytusie, Romku i A’Tomku / 271
Laura Koba
Tytus, Romek i A’Tomek: nastolatki w PRL / 295


[Ystad za wydawnictwo.umk.pl]


Komentarze

-Jeszcze nie ma komentarzy-