baner

NEWS

- Spotkania, wystawy, imprezy

Ze smartfonem w kieszeni - komiks i lapbook


29 listopada w godzinach 16:00 - 19:00 w sosnowieckim Centrum Doskonalenia Nauczycieli (ul. Białostocka 17) odbędzie się szkolenie "Ze smartfonem w kieszeni - komiks i lapbook"
Zapraszamy na szkolenie nt.: Ze smartfonem w kieszeni -
komiks i lapbook (szkolenie nr 37i 97)

Bloki tematyczne:
1. Realizacja zadań z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.
2. Komiks i lapbook jako narzędzia na lekcji.

Adresaci: Zainteresowani nauczyciele przedszkoli, wszystkich typów szkół/placówek oświatowych

Czas trwania warsztatu: 4 godziny dydaktyczne

Data i godzina realizacji szkolenia: 29.11.2017, godz. 16:00

20171129sosnowiec

Miejsce – adres realizacji szkolenia:
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

Zapisy na stronie www.cdnsosnowiec.edu.pl (od 31.10.2017) lub https://goo.gl/forms/Nn3t1Qcn6oeEmKm33[Ystad za Event FB]


Komentarze

-Jeszcze nie ma komentarzy-