baner

NEWS

- Spotkania, wystawy, imprezy

Wernisaż wystawy komiksu oraz warsztaty w Krakowie


W piątek 26 maja w krakowskim Klubie herbacianym "Nie lubię Poniedziałków" (ul. Szlak 14) odbędą się warsztaty komiksowe (o 17:45) oraz wernisaż prace powstałych podczas międzynarodowego szkolenia "ComICS: Creating InterCultural Stories" w dniach 14 – 23 Stycznia 2017 na Łowtwie.
Wernisaż godz. 20:00
Warsztaty komiksowe godz. 17:15 - 19:45
Zapisy drogą mailową: warsztaty.comics@gmail.com

Międzykulturowa przestrzeń komiksu!

Wystawa prezentuje prace powstałe podczas międzynarodowego szkolenia “ComICS: Creating InterCultural Stories” (14 – 23 Stycznia 2017, Łotwa).

Uczestnicy szkolenia to głównie osoby zajmujące się pracą z młodzieżą zarówno z, jak i bez wcześniejszego doświadczenia w dziedzinie rysowania oraz tworzenia komiksów z Łotwy, Niemiec, Polski i Portugalii.
Efektem warsztatów są krótkie formy komiksowe. Ich autorzy poprzez swe opowieści budują platformę dialogu międzykulturowego oraz odkrywają komiks jako doskonałe narzędzie do pracy z młodzieżą.

Z wielką chęcią podzielimy się naszymi spostrzeżeniami, pytaniami i doświadczeniem. Liczymy na to, że nasze komiksy zainspirują Cię do opowiedzenia Twojej historii.

Wystawa jest częścią międzynarodowego szkolenia dla pracowników młodzieżowych “ComICS: Creating InterCultural Stories”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+: Youth in Action program.
Trzy pozostałe wystawy odbyły się w krajach partnerskich.

Organizatorem projektu jest Grafiskie Stāsti (Łotwa, www.komikss.lv) we współpracy z Pracownią Innowacji Edukacyjnych i Społecznych "Po co?" (Polska), Jugendakademie Walberberg (Niemcy) oraz Rota Jovem (Portugalia).

Prowadzący szkolenie na Łotwie: Sintija Lase and Sanita Muižniece (Łotwa), Krysztof Wiatr (Polska) and Amanda Baeza (Chile/Portugalia).

Wstęp wolny

Wystawie towarzyszyć będą WARSZTATY KOMIKSOWE, które dobędą się przed wernisażem o godz. 17.15

Czas trwania warsztatu – 2,5 godziny.
Materiały zapewnia organizator.

Zapisy drogą mailową: warsztaty.comics@gmail.com
Ilość miejsc ograniczona.

20170526nielubie


Welcome to the space of intercultural ComICS!

This exhibition presents the results of the international training course “ComICS: Creating InterCultural Stories” (14 – 23 January 2017, Latvia).

All comics have been created by youth workers and leaders with and without previous experience in drawing and creating comics from Latvia, Germany, Poland and Portugal. These visual stories reflect their personal learning journey to promote intercultural dialogue and the discovery of comic as a strong communication and learning tool in youth work.

We are happy to share our thoughts, questions and intercultural experiences with you. And we hope that our comics will encourage you to explore and express your own personal intercultural stories! Have an inspiring insight!

This exhibition is part of the international training course for youth workers “ComICS: Creating InterCultural Stories”, co-funded by the European Union under Erasmus+: Youth in Action program. Three more exhibitions are taking place in other project partner countries.

The project was organized by NGO Grafiskie Stāsti (Latvia, www.komikss.lv) in partnership with Pracownia Innowacji Edukacyjnych i Spolecznych "Po co?" (Poland), Jugendakademie Walberberg (Germany) and Rota Jovem (Portugal).

The team of the training course were Sintija Lase and Sanita Muižniece (Latvia), Krysztof Wiatr (Poland) and Amanda Baeza (Chile/Portugal).

Free entry


[Ystad za Event FB]


Komentarze

-Jeszcze nie ma komentarzy-