baner

NEWS

- Spotkania, wystawy, imprezy

Poznańska Dyskusyjna Akademia Komiksu - Grażyna Gajewska


W środę 20 kwietnia od godziny 18:00 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu (ul. Franciszka Ratajczaka 38/40) odbędzie się kolejne spotkanie Poznańskiej Dyskusyjnej Akademii Komiksu. Spotkanie na temat "Między komiksem kobiecym a feministycznym – próba systematyzacji" poprowadzi prof. Grażyna Gajewska.
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu oraz Fundacja Instytut Kultury Popularnej serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie w ramach Poznańskiej Dyskusyjnej Akademii Komiksu. Naszym gościem będzie prof. UAM Grażyna Gajewska.

Tytuł wykładu:
Między komiksem kobiecym a feministycznym – próba systematyzacji

Określenia „kobieca literatura”, „kobiece malarstwo”, kobieca sztuka” mają – przynajmniej w Polsce – wydźwięk pejoratywny. Z jednej strony wskazują na płeć (bardziej gender niż sex), nie do końca jednak wiadomo, czy chodzi tu o kobiecość autora/autorki, czy odbiorcy utworu. Przy próbie bliższego rozpoznania trudno też określić jaki zespół cech można uznać za kobiecy. Określenie „komiks kobiecy” nie jest tożsame z określeniem „komiks feministyczny”. W wystąpieniu nasz gość wskaże główne różnice między nimi.

GRAŻYNA GAJEWSKA – literaturoznawczyni, dr hab. prof. UAM pracująca w Instytucie Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; kierowniczka Zakładu Kultury Współczesnej i Multimediów. Jej zainteresowania badawcze związane są z metodologią badań humanistycznych i interdyscyplinarnymi metodami analizowania kultury współczesnej. Autorka książek: Maski dziejopisarstwa: współczesne formy reprezentacji przeszłości (Gniezno 2002) i Arcy-nie-ludzkie. Przez science fiction do antropologii cyborgów (Poznań 2010); Erotyka sztucznych ciał z perspektywy studiów nad rzeczami (Poznań 2016). Jest także współredaktorką następujących prac: Nadzieje i obawy płynnej nowoczesności (wraz z Zygmuntem Baumanem, Gniezno 2005), Holocaust w sieci dyskursów (z Aleksandrą Boroń, Gniezno 2005), Modernizm w lustrze współczesności (z Jackiem Jagielskim, Gniezno 2006) i Klan cyborgów: mariaż człowieka z technologią (także z Jackiem Jagielskim, Gniezno 2007), KOntekstowy MIKS. Przez opowieści graficzne do analiz kultury współczesnej (z Rafałem Wójcikiem), Poznań 2011; Zachodnioeuropejska mozaika kulturowa 1848-2010 (z Marią Tomczak), Poznań 2015; Kulturowy bricolage (po)nowoczesnej Europy Zachodniej (z Marią Tomczak), Poznań 2015.

Od stycznia 2016 roku PDAK zyskuje nowego partnera - Europost24 - dzięki któremu słuchacze kolejnych wykładów, prócz wrażeń z ciekawych prelekcji będą mogli wynieść ze spotkania także prezent związany z tematyką bądź specyfiką Akademii. Wśród słuchaczy kwietniowego spotkania zostaną rozlosowane: "Śladami Joyce'a" Alfonso Zapico oraz egzemplarze "Zeszytów Komiksowych".

Spotkanie odbędzie się 20 kwietnia 2016 o godzinie 18.00 w sali 82 w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Ratajczaka 38/40.

----------------------------------------PDAK to spotkania dla osób zainteresowanych komiksem i tych, którzy chcą go poznać z innej, ciekawszej strony.
PDAK to spotkania w formie wykładu lub prezentacji, podczas których ścierają się odmienne poglądy, widziane z różnych perspektyw naukowych.
PDAK to spotkania, na których równie ważne jak wykład są dyskusja i Twoje zdanie.
PDAK pozwoli zrozumieć, że komiks to coś więcej niż proste historyjki obrazkowe i odkryć fascynujący świat gry między słowem a obrazem.
Spotkania odbywają się w każdą trzecią środę miesiąca w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Ratajczaka 38/40, w sali 82 o godzinie 18.00.
Organizatorami Poznańskiej Dyskusyjnej Akademii Komiksu są Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu oraz Fundacja Instytut Kultury Popularnej.
Spotkania są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Kontakt:
dr Rafał Wójcik, Pracownia Starych Druków/Kolekcja Komiksów, Biblioteka Uniwersytecka, ul. Ratajczaka 38/40, 61-816 Poznań, tel.: 61 829-3829
email: [email protected]
www: lib.amu.edu.pl
oraz
dr Michał Traczyk, Fundacja Instytut Kultury Popularnej, ul. Geodetów 30,60-447 Poznań; tel. 603079750
email: kontakt [at] fundacja-ikp.pl
www: fundacja-ikp.pl[Ystad za Event FB]


Komentarze

-Jeszcze nie ma komentarzy-