NEWS

- Spotkania, wystawy, imprezy

Wystawa: Mój kraj taki piękny


Od 17 lipca w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu będzie można oglądać wystawę "Mój kraj taki piękny", na której znajdą się prace między innymi Bartosza Minkiewicza, Michała Śledzińskiego i Kuby Woynarowskiego. Kuratorem jest Sebastian Frąckiewicz.
mojkrajtakipiekny


Wernisaż: 17.07.2015, godz. 18:00

Artyści: Joanna Karpowicz, Bartosz Minkiewicz, Marcin Podolec, Robert Popielecki, Michał Rzecznik, Michał Śledziński, Jacek Świdziński, Marek Turek, Jakub Woynarowski, Olga Wróbel

Kurator wystawy: Sebastian Frąckiewicz
Koordynator wystawy: Georgi Gruew

Oprowadzania kuratorskie: 25.07.2015, godz. 15:00 (kurator Sebastian Frąckiewicz) oraz 29.07.2015, godz. 17:00 (koordynator Georgi Gruew)

Komiks przedstawiając rzeczywistość, często karmi się skrótem, mocnym przerysowaniem. Żywi się schematem i stereotypem, wywraca go do góry nogami lub stawia na ostrzu noża. O potężnej sile rażenia obrazkowego języka najlepiej świadczy zamach na redakcję „Charlie Hebdo”. Proste rysunki z niszowego pisma satyrycznego stały się nagle papierkiem lakmusowym wolności słowa.

„Mój kraj taki piękny” to próba odpowiedzi na pytanie, jak polscy rysownicy widzą polską rzeczywistość i czy posługiwanie się językiem komiksu wpływa na ich punkt widzenia. To również próba odpowiedzi na pytanie, czy sposoby przedstawiania, a raczej interpretowania rzeczywistości, jakie sprawdzają się chociażby w przypadku paska prasowego czy rysunku wrzuconego do sieci, sprawdzają się także w przestrzeni galerii.

Na wystawę składają się rozmaite wypowiedzi autorów, w których podjęli temat polskiej mentalności i codzienności, na której stan wpływają nie tylko wydarzenia z pierwszych stron gazet. Obyczajowość, uwikłania historyczne, antypatie i przyjaźnie, jakimi darzą się mieszkańcy poszczególnych województw, dzielnic miast czy nawet tych samych bloków stanowią niewyczerpane źródło dla często ironicznego lub krytycznego podejścia do problematyki zawartej w dziełach polskich twórców komiksu. Dla potrzeb wystawy wykorzystają oni nie tylko część swoich wcześniejszych prac, które zaprezentują w nowym kontekście aranżacyjnym, ale również pokazane zostaną, po raz pierwszy, prace specjalnie przygotowane na wystawę. Część z nich wyraźnie wykracza poza klasycznie dwuwymiarowe medium komiksu, unaoczniając jego wizualny potencjał w powiązaniu ze sztuką wideoinstalacji, filmu animowanego, instalacji rzeźbiarskich oraz malarstwa ściennego.

Wydarzenie na FB


[ljc]


Komentarze

-Jeszcze nie ma komentarzy-