NEWS

- Spotkania, wystawy, imprezy

Szkolenie dla nauczycieli o komiksie ekonomicznym


Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu zaprasza 20 marca nauczycieli na prezentację i darmowe szkolenie "Komiksy ekonomiczne" jako nowatorskie narzędzie edukacyjne. Więcej informacji w rozwinięciu newsa.
Adresat:
nauczyciele wiedzy o społeczeństwie oraz podstaw przedsiębiorczości, a także nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy poszukują nowych pomysłów i narzędzi do pracy z młodzieżą w obszarze edukacji ekonomicznej

Forma: Prezentacja/ wykład

Cele: Prezentacja innowacyjnego narzędzia edukacyjnego jakim jest komiks.

Data: 20 marca

Godzina: 10:30 - 11:30

Miejsce: MTP, pawilon 7, sala B

Program:

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli Podstaw przedsiębiorczości oraz Wiedzy o społeczeństwie, a także wszystkich nauczycieli gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, którzy poszukują nowych pomysłów i narzędzi do pracy z młodzieżą w obszarze edukacji ekonomicznej

Komiksy ekonomiczne jest to innowacyjny projekt edukacyjny, którego celem jest przedstawienie zagadnień związanych z gospodarką w przystępnej formie obrazkowej, ciekawej dla odbiorcy w każdym wieku.
Patronat nad projektem objęła Minister Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Na każdą edycję projektu składa się konkurs na najlepsze komiksy i animacje ekonomiczne oraz - na bazie wybranych prac - opracowanie przez ekspertów scenariuszy lekcji z WOSu i podstaw przedsiębiorczości. Scenariusze te oraz animacje i komiksy nagrane na CD, przekazywane są bezpłatnie wraz z antologią komiksową nauczycielom gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Dotychczasowe edycje dotyczyły takich zagadnień, jak inflacja, oszczędzanie/inwestowanie, podatki, wcześniejsze emerytury, prywatyzacja, płatna/bezpłatna służba zdrowia, płatne/bezpłatne studia wyższe, dziura budżetowa, korzyści z prowadzenia własnej firmy i trudności w jej założeniu, powody, dla których warto brać udział w wyborach, absurdalne wydatki państwa, Unia Europejska, system emerytalny, wpływ dobrego prawa na rozwój.

W trakcie szkolenia prowadzonego przez organizatorów projektu „Komiksy ekonomiczne” zostanie wykorzystana VI edycja Komiksów, która dotyczy zagadnień takich jak Czy inwestycje publiczne to inwestycje „pod publiczkę”. Jakie są korzyści wolnego handlu? Kto dopłaca do niewydajnych kopalń? Jak odpowiedzialnie się zadłużać?

Szkolenie poprowadzi Dominika Pawłowska, Koordynator Projektów w Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Kierownik: Ewa Nowak e-mail: doradca.nowak@odn.poznan.pl
Cena: 0.00 zł
Terminy:


[Ystad za odn.poznan.pl]


Komentarze

-Jeszcze nie ma komentarzy-