baner

NEWS

- Spotkania, wystawy, imprezy

Warsztaty komiksu i concept artu w Pełczycach


W dniach 27-28 lutego w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Pełczycach (ul. Starogrodzka 12) odbędą się warsztaty komiksu i concept artu "Czy legendę i historię można przestawić w postaci komiksu lub gry komputerowej?".
Grupa nieformalna „Aktywni w Kulturze” działająca przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Pełczycach zaprasza dzieci i młodzież do udziału w projekcie pn.: „Czy legendę i historię można przestawić w postaci komiksu lub gry komputerowej? – warsztaty komiksu i concept artu’’, który realizowany będzie w dniach 27-28.02.2015r. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z historią powstawania komiksów i gier komputerowych poprzez wykład, prezentację multimedialną oraz wspólne oglądanie komiksów i gier. Dzieci oraz młodzież będą wykonywali ćwiczenia integrujące grupę takie jak: wspólne rysowanie jednego rysunku na dużym formacie, wspólne tworzenie scenariusza dotyczącego legend i historii Pełczyc.Warsztat oprócz ukierunkowania na tematykę historyczną obejmować będzie zakres kreacji ilustracji, literatury, komiksu, filmu animowanego, sztuki i kina oraz gry komputerowej. Uczestnicy poznają podstawy prestiżowych i pożądanych zawodów takich jak rysownik koncepcyjny, który projektuje filmy, spektakle teatralne i gry komputerowe.Liczba miejsc ograniczona! Więcej informacji oraz zapisy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Pełczycach lub telefonicznie (957685075, 508302057).

Udział w warsztatach jest nieodpłatny. Zapraszamy serdecznie.

Działanie aktywizujące dofinansowane ze Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Osi LEADER działania 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


[Ystad za mgokpelczyce.pl]


Komentarze

-Jeszcze nie ma komentarzy-