baner

Książka

Rozmaite gatunki szarańczy. Cykle ilustracyjne i formy komiksowe w polskiej prasie XIX wieku

Rozmaite gatunki szarańczy. Cykle ilustracyjne i formy komiksowe w polskiej prasie XIX wieku

Autor: Paweł Chmielewski
Okładka: Jerzy Ozga
Wydanie: II
Data wydania: Kwiecień 2022
Format: 210x275 mm
Stron: 262
Cena: 95,00 zł
Wydawnictwo: Stowarzyszenie Twórcze „Zenit”
188 ilustracji
W lutym 2023 roku książka miała dodruk w cenie 120,00 zł.
WASZA OCENA
Brak głosów...
TWOJA OCENA
Zagłosuj!
SPIS TREŚCI:
I. W cieniu rozkwitającego komiksu (William Hogarth i jego wpływ na polską sztukę komiksu * Daniel Chodowiecki * Michała Płońskiego „Niosący koszyki" * Baron Edward Rastawiecki i pierwszy leksykon sztuki)
II. Między nami Litwinami (Jan Rustem * Wydawnictwa Jana Kazimierza Wilczyńskiego i trzy komiksy Artura Bartelsa * Próby opisu nowego medium przez recenzentów * Czasopisma F. S. Dmochowskiego i „Magazyn Powszechny" * „Plejada polska")
III. Műnchhausen w krainie szalonych kadrów (Komiksowe „Pamiętniki" Paska według Jana Lewickiego * Juliusz Kossak w „Tygodniku Illustrowanym" * Komiksowe gadżety i pewien spektakl w Teatrze Narodowym)
IV. Pan wielu luster (Techniczna rewolucja Thomasa Bewicka * Ilustrowana prasa i komiksy we Francji, Niemczech i na Wyspach Brytyjskich oraz jej wpływ na polskie czasopisma)
V. Franciszek i czterdziestu rysowników (Początki prasowego imperium Józefa Ungra * „Wolne Żarty" * Debiut komiksowy Franciszka Kostrzewskiego oraz jego uczniowie i naśladowcy)
VI. Przypadki pewnej muchy w akwarium (Czasopisma satyryczne we Lwowie i Krakowie, „Mrówka", „Ananas", „Szczutek" i inne * „Wędrowiec" i komiksy europejskich mistrzów * Klasyka prozy i ilustracje na łamach „Biesiady Literackiej")
VII. Margines wolności i szaleństwa („Tygodnik Illustrowany" – formy komiksowe Gersona, Kossaka, Pillatich * Komiksowy reportaż * „Kłosy" – rozkwit i upadek prasowego giganta * Rewolucja treści i formy – komiksy w tygodniku „Mucha")

O KSIĄŻCE:
Lata 50. i 60. to początek „złotej ery" polskiego XIX-wiecznego komiksu prasowego, gdy artyści z Warszawy, Krakowa, Poznania i Lwowa stworzyli nowoczesny, ściśle związany ze światowymi trendami model prasy ilustrowanej, w którym jedną z najważniejszych ról odgrywały historyjki obrazkowe i cykle rysunkowe towarzyszące arcydziełom polskiej literatury. Źródłem inspiracji – dla wydawców i grafików – była angielska, francuska, wreszcie niemiecka prasa, która od ponad dwudziestu lat kształtowała obraz komiksu światowego. Polscy autorzy (publicyści oraz drukarze) nie tylko prenumerowali zachodnią prasę, ale zwiedzając Paryż, Londyn i Amsterdam, już ok. 1830 r. rozpoczęli budowę rynku prasowego, w którym coraz większą rolę odgrywa rysunek, źródła inspiracji szukając również w cyklach ilustracyjnych i książkach obrazkowych, publikowanych nad Wisłą już od schyłku oświecenia.
„Rozmaite gatunki..." to właśnie opowieść o inspiracjach, powstaniu pierwszych wydawnictw prasowych, o mniej lub bardziej znanych artystach (dokonania kilkudziesięciu przybliża publikacja), wydawcach i powstaniu oraz upadku pierwszych imperiów prasowych, rozwoju magazynów ilustrowanych i wydawanych nielicznie, pierwszych komiksowych albumach, o problemach z cenzurą, reakcjach czytelników, związkach niewielkich rysuneczków z literaturą i o próbach teoretycznego opisu komiksu w polskiej krytyce. Są w tej książce opisy pierwszych komiksowych gadżetów, stworzenia podstaw formalnych i technicznych, które wykorzystuje polskie środowisko komiksowe przez najbliższe stulecie, a wszystko to w odniesieniu do przemian społecznych, kulturowych i ekonomicznych XIX-wiecznej Polski.

O AUTORZE:
Paweł Chmielewski, absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor naczelny magazynu kulturalnego „Projektor". Publikował m.in. w „Zeszytach Komiksowych", „Studiach Sienkiewiczowskich", „Biurze Literackim", "Komiks i my", "Ha!art.", „Nowym Napisie". Autor książek teoretycznoliterackich: „Słowacki w supermarkecie", „Słowacki w supermarkecie 2.0", „Słowacki w McDonaldzie", trzytomowej historii świętokrzyskiego komiksu „Nie tylko Yorgi"; monograficznej trylogii o historii europejskiego i polskiego komiksu: "Rozmaite gatunki szarańczy. Cykle ilustracyjne i formy komiksowe w polskiej prasie XIX wieku", "Na dworze Goździkowego Króla. Polskie formy komiksowe w kontekście europejskim od XV wieku do roku 1914"; (w przygotowaniu) "Harald idzie na wojnę. Od opowieści obrazkowych do komiksu w Europie i Polsce do 1918". Scenarzysta komiksów: „12 prac Delty 800", „Pułapka Gargancjana", „Delta 800 – misja", „Przygody Władka. Sezon pierwszy", „Paderewski w Białym Domu", „Kot w butach". Dwukrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zasiada w Radzie Programowej Muzeum Komiksu w Krakowie. Organizuje festiwal Kieleckie Prezentacje Komiksowe.

Galerie

Rozmaite gatunki szarańczy. Cykle ilustracyjne i formy komiksowe w polskiej prasie XIX wieku

Komentarze

-Jeszcze nie ma komentarzy-