baner

Książka

Komiks i jego konteksty
WASZA OCENA
Brak głosów...
TWOJA OCENA
Zagłosuj!
Książka pod pod redakcją Izoldy Kiec i Michała Traczyka.

Z artykułów zgromadzonych w tomie Komiks i jego konteksty przebija wrażliwość na wszelkie zmiany i niuanse rzeczywistości kulturowej, społecznej, politycznej. Ich autorzy wydeptują własne ścieżki, czasem się spotykając, czasem korzystając ze wskazówek i map (różnych metod i inspiracji), każdorazowo eksplorując nowe obszary badań bądź odświeżając to, co już odkryte. Łączy ich doświadczenie – wspólnie bowiem zaznaczają wyraźny punkt na mapie polskiego komiksoznawstwa.

Wydawcą książki jest Instytut Kultury Popularnej – wydawnictwo Fundacji Instytut Kultury Popularnej, powstałej w lutym 2014. Jej celem jest realizacja badań naukowych, projektów edukacyjnych oraz wydawniczych poświęconych kulturze popularnej, która pośredniczy w każdej próbie refleksji dotyczącej rzeczywistości społecznej, wymaga umiejętności rozpoznania zagrożeń, jakie niesie ze sobą przemysł kulturowy, ale i dostrzegania oraz twórczej eksploracji wartości pozytywnych (i w sensie pragmatycznym, i estetycznym).

Spis treści
 • I. Wokół teorii i historii komiksu
  • Jerzy Szyłak, To ptak! To samolot! To ikonotekst! Książka – komiks – picturebook (medium czy media?)

  • Wojciech Birek, Po co nam stylistyka komiksu

  • Ksenia Frąszczak, Webkomiks – problematyzacja definicji

  • Matylda Sęk, Percepcja miast w komiksach w perspektywie ponowoczesnych wzorów osobowości

  • Piotr Klonowski, Osiedle Swoboda Michała Śledzińskiego oraz Sport i Pielęgnacja Marcina Maciejowskiego – dwa spojrzenia na polską rzeczywistość po-transformacyjną przez pryzmat popkultury

  • Tomasz Marciniak, Komiks historyczny w Polsce między dydaktyką a propagandą. Dokonania i perspektywy

  • Adam Rusek, „Relax” (1976-1981): krótka historia magazynu komiksowego


 • II. Komiks wobec innych form kultury

  • Magdalena Lachman, Między (dez)aprobatą a inspiracją. O recepcji komiksu w kręgu (około)literackim

  • Stefano Damato, Japoński komiks i literatura włoska: „Dantejskie” dzieła Go Nagai-Ego

  • Damian Kaja, Komiks amerykański w kontekście telewizji. Prolegomena przeczytaj cały tekst

  • Paweł Panic, Bijatyka wychodzi poza kadr. Wpływ komiksów na gry z gatunku beat’em up

  • Tomasz Misiak, Krótka wariacja na temat wrażliwości komiksowej w filmie animowanym

  • Bartłomiej Oleszek, Komiks w teatrze. Od scen radiowych i telewizyjnych do performansu

  • Michał Traczyk, Komiks i piosenka – losy osobne, losy bliźniacze?

  • Mateusz Torzecki, Rock ilustrowany – historia obwolut z innego wymiaru

  • Arkadiusz Adamczuk, Znaczenie inspiracji sztuką w twórczości Milo Manary

  • Ewelina Kwiatkowska, Komiks w szkle sparafrazowany


 • III. Interpretacje
  • Paweł Gąsowski, Komiks – zwierciadło kultury w stanie i wobec rewolucji

  • Bernadetta Matuszak-Loose, Komiksy o Auschwitz. Forma pamięci kulturowej czy rozrywki?

  • Izolda Kiec, Komiks, historia i kobiecość „na wymiar”

  • Maria Delimata, Zsazsa Zaturnnah – filipińska intrapłeć w komiksie

  • Przemysław Zawrotny, Komiksowa dydaktyka, fabularyzowana biografia czy refleksja o statusie nauki? Rozważania o Logikomiksie przeczytaj cały tekst

  • Natalia Kućma, Niemy krzyk – o obrazie współczesnego świata w komiksie Bez komentarza Ivana Bruna

  • Przemysław Kołodziej, Kręta droga do piekła (od zeszytu do zeszytu) – Hellblazer i forma serialu komiksowego


[opis wydawcy]

Komentarze

-Jeszcze nie ma komentarzy-