baner

Książka

KOntekstowy MIKS. Przez opowieści graficzne do analiz kultury współczesnej
WASZA OCENA
Brak głosów...
TWOJA OCENA
Zagłosuj!
Pod redakcją Grażyny Gajewskiej i Rafała Wójcika.

Spis treści:

Grażyna Gajewska
Wstęp: komiks jako przykład konwergencji kultury popularnej i wysokoartystycznej

(Inter)tekstualność komiksów
Jerzy Szyłak - O fabularności małych form komiksowych
Paweł Hamera - Rozwój sztuki komiksu w XIX-wiecznych brytyjskich periodykach satyrycznych
Michał Wróblewski -Komiks a literatura. Narracyjne zabawy literackie na przykładzie Tristama Shandy’ego Martina Rowsona
Evangelia Moula - Komiksy w nauczaniu poetyki humoru
Michał Traczyk - Komiksowy soundtrack, czyli co muzyka ma wspólnego z komiksem
Marek Kaźmierczak - „Co pomyślałbyś o swoim życiu, gdyby Śmierć była twoją starszą siostrą? – Komiks The Sandman jako wprowadzenie do „tanatologii popularnej”
Aleksandra Drzał-Sierocka - Choroba w dymkach i obrazkach. Obraz AIDS i chorego w antologii Komiks kontra AIDS

Między komiksem a filmem
Marianna Michałowska - Wyobraźnia miejska – między komiksem, filmem i rzeczywistością
Kamila Tuszyńska - O przenikaniu się komiksu i filmu, czyli próba usensownienia kultury masowej na przykładzie HP i Giuseppe Bergman Milo Manary
Katarzyna Krawczyk - Między literaturą a filmem — komiks Zbrodnia i kara (1980) Piotra Dumały jako preludium animacji na motywach powieści Dostojewskiego (2000)
Anna Śliwińska - Kreska i dźwięk – sztuka komiksu w teledyskach filmowych

Pamięć, historia, polityka
Paweł Timofiejuk - Polski komiks jako narzędzie propagandy
Bernadetta Matuszak-Loose - Nie tylko prasowe losy komiksu niemieckiego. O jego funkcji estetycznej i polityczno-demokratycznej po 1945 roku
Jarosław Pacuła - Słowo jako obraz. Stylizacja językowa w komiksie historycznym (cykl Epizody z Auschwitz)
Grażyna Gajewska - Postpamięć jako marzenie senne – Achtung Zelig! Druga wojna Krzysztofa Gawronkiewicza i Krystiana Rosenberga
Bartłomiej Janicki - Potrzeby i możliwości wykorzystania komiksów historycznych w szkolnej edukacji historycznej

Konteksty (wielo)kulturowe
John A. Lent - Afrykańska sztuka komiksu i żartu rysunkowego – wymiar historyczny i współczesny
José Alaniz - Komiks rosyjski w trudnych postsowieckich warunkach ekonomicznych
Łukasz Wiśniewski - Oswajanie Orientu. Obraz Irańczyków i Iranu w twórczości Margane Satrapi

Studia genderowe
Justyna Czaja - Dymki, kadry i płeć: o trzech przykładach komiksu kobiecego
Rafał Majka - Szaleństwo a władza. Konstruowanie kobiecości na przykładzie superbohaterek mainstreamowych komiksów amerykańskich

Rozważania teoretyczno-krytyczne
Krzysztof Skrzypczyk - Komiksologia, czyli komiks w przestrzeni teoretyczno-badawczej – na przykładzie Sympozjów Komiksologicznych
Thierry Groensteen - Ocena wartości artystycznej komiksów
Andrzej Klimczuk - Gry komputerowe i branża gier a sztuka komiksowa

Komiks w bibliotece
Milena M. Śliwińska - Komiksoteka – jak i gdzie szukać informacji o komiksie? Przegląd źródeł informacji komiksowej
Rafał Wójcik - O pewnej nieobecności. Fanziny komiksowe w polskich bibliotekach


{opis wydawcy]

Komentarze

-Jeszcze nie ma komentarzy-