Włatcy Móch #5 Pranie mózgów, Korzóh, Mleczarka i korek do rzaby.

Okładka

Włatcy Móch #5 Pranie mózgów,  Korzóh, Mleczarka i korek do rzaby.