Sympozjum Komiksologiczne #08: Komiks jako zjawisko artystyczne

Okładka

Sympozjum Komiksologiczne #08: Komiks jako zjawisko artystyczne