Komiks jako element kultury współczesnej

Okładka

Komiks jako element kultury współczesnej