Sztuka komiksu: próba definicji nowego gatunku artystycznego

Okładka

Sztuka komiksu: próba definicji nowego gatunku artystycznego