Amazing Spider-Man: Globalna sieć #03: Demonstracja siły

Okładka

Amazing Spider-Man: Globalna sieć #03: Demonstracja siły