W miasteczku piasku i błękitnych łusek #02

Okładka

W miasteczku piasku i błękitnych łusek #02