Modlitewnik narodowy

Okładka

Modlitewnik narodowy