Armada #18: Epidemia

Okładka

Armada #18: Epidemia