Ostatnia Rzeczpospolita #01: Biała reduta

Okładka

Ostatnia Rzeczpospolita #01: Biała reduta