JLA. Amerykańska Liga Sprawiedliwości #01

Okładka

JLA. Amerykańska Liga Sprawiedliwości #01