W poszukiwaniu Ptaka Czasu #2: świątynia Zapomnienia

Okładka

W poszukiwaniu Ptaka Czasu #2: świątynia Zapomnienia