Tytus Romek i A'Tomek w Odsieczy Wiedeńskiej 1683, przez Papcia Chmiela narysowani

Okładka

Tytus Romek i A'Tomek w Odsieczy Wiedeńskiej 1683, przez Papcia Chmiela narysowani