baner

NEWS

- Rozmaitości

Biblioteka komiksów w Poznaniu


Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu tworzy następny w Polsce systematycznie gromadzony zbiór komiksów. Kolekcja będzie częścią zbiorów biblioteki i będzie można z niej korzystać wyłącznie na miejscu - w Czytelni Zbiorów Specjalnych.
Oddajmy głos ojcom-założycielom:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu tworzy następną w Polsce systematycznie gromadzoną kolekcję komiksów. Tytuły, przede wszystkim polskie, ale i ważniejsze zagraniczne, są gromadzone według zasad przygotowanych przez zespół bibliotekarzy. Komiksy oraz literatura naukowa dotycząca tej coraz intensywniej rozwijającej się dziedziny kultury są opracowywane i udostępniane czytelnikom biblioteki. Kolekcja dostępna będzie wyłącznie na miejscu (Czytelnia Zbiorów Specjalnych).

Dr Rafał Wójcik otrzymał od dyrekcji biblioteki oficjalne pozwolenie na zajęcie się gromadzeniem komiksów oraz literatury ich dotyczącej. Jest to efekt pracy, jaką prowadził on wraz z kilkoma bibliotekarzami, a której celem była zmiana spojrzenia na kwestię gromadzenia takich zbiorów. Nie jest tajemnicą, iż w większości placówek naukowych i bibliotek komiks traktowany jest jako twórczość infantylna, skierowana głównie dla dzieci, a braki tego gatunku literatury w zbiorach tych instytucji są ogromne. Dotychczas w bibliotekach polskich komiksy były gromadzone głównie w Bibliotece Narodowej (niesystematyczne i bez określonego profilu kolekcji), w Instytucie Historii Sztuki UW (komiksy artystyczne), Mediatece we Wrocławiu oraz w Miejskiej Bibliotece w Złotowie. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu stawia sobie za cel utworzenie reprezentacyjnej kolekcji, zawierającej najważniejsze tytuły (albumy, serie, czasopisma, literatura badawcza), ukazujące się w Polsce oraz najważniejsze tytuły zagraniczne (szczególnie, w miarę możliwości, prace nagrodzone w czołowych światowych konkursach i festiwalach (np. Will Eisner Comics Industry Award, Angoulême International Comics Festival Prizes).

Co istotne, Biblioteka Uniwersytecka zamierza gromadzić także czasopisma, ziny i wszelkie inne materiały funkcjonujące poza oficjalnym obiegiem. Dlatego też dr Rafał Wójcik, który opiekuje się zbiorem, zwraca się z gorącą prośbą do twórców i wydawców, by przysyłali po jednym egzemplarzu swoich albumów i czasopism/zinów (ale nie materiały skierowane do dzieci). W ten sposób wydawnictwa niskonakładowe i znane często wyłącznie wąskim grupom związanym ze środowiskiem komiksowym trafią do oficjalnego obiegu (a także zostaną zachowane dla przyszłych pokoleń). Również osoby, które chciałyby pozbyć się swoich zbiorów (podarować lub sprzedać je bibliotece) proszone są o kontakt. Szczególnie chodzi o rzadkie albumy oraz o czasopisma, które ukazywały się w latach dziewięćdziesiątych, jak „Produkt”.

Zwracamy uwagę, że Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu NIE BĘDZIE gromadziła komiksów skierowanych do dzieci (np. komiksy Disneya, Witch, itp.). Literaturę dziecięcą w Poznaniu gromadzi Biblioteka Raczyńskich.

Aby kolekcja mogła powstawać w sposób systematyczny i spójny, krajowi wydawcy komiksów, zinów i czasopism komiksowych są uprzejmie proszeni o kontakt z dr Rafałem Wójcikiem pod adresem mailowym: rafal@amu.edu.pl

Biblioteka Uniwersytecka zwraca się także z prośbą o przestrzeganie przez wydawnictwa komiksowe tzw. egzemplarza obowiązkowego. Pieniądze zaoszczędzone w ten sposób BU będzie mogła przeznaczyć na zakup wydawnictw zagranicznych oraz uzupełnić zbiory o braki (zakupy na aukcjach i w antykwariatach).
Kontakt:
Dr Rafał Wójcik, Oddział Zbiorów Specjalnych (Sekcja Starych Druków), Biblioteka Uniwersytecka, ul. Ratajczaka 38/40, 61-816 Poznań.
Pozostałe użyteczne dane teleadresowe:
fax 061 828 38 24
tel. 061 829 38 29
tel. (egzemplarz obowiązkowy): 061 8293807 (p. Michał Taciak)
e-mail (egzemplarz obowiązkowy): michal.taciak@amu.edu.pl
www.lib.amu.edu.pl


[Karol Wiśniewski za Witold Tkaczyk]


Komentarze

-Jeszcze nie ma komentarzy-