baner

NEWS

- Konkurs

Konkurs na własną mangę!


japanfestTworzysz mangę? Chciałbyś ją gdzieś wydać? Oto twoja szansa - Stowarzyszenie Operahaus oraz wydawnictwo JPF w ramach akcji "Japan Fest" zorganizowały konkurs, którego nagrodą będzie możliwość wydania własnoręcznie stworzonej mangi.
Informacje od organizatorów:

Japan Fest to cykl imprez kulturalnych związanych z Japonią, organizowany wspólnie przez Stowarzyszenie OPERAHAUS oraz Wydawnictwo JPF. Jego celem jest popularyzacja bogatej kultury i sztuki kraju kwitnącej wiśni. Aby dogłębnie przedstawić różne aspekty kultury japońskiej, każde z corocznych spotkań będzie poświecone innemu zagadnieniu.

Pierwsza edycja Japan Fest nosi podtytuł Efekt Samurai, gdyż chcielibyśmy ją poświęcić rozważaniom na temat wpływu etosu samuraja i moralnego kodeksu bushido na kształt współczesnej kultury masowej Japonii.

W nawiązaniu do tematyki tegorocznego Japan Fest ogłaszamy konkurs na komiks w stylu manga o tematyce samurajskiej.

www.japanfest.pl

REGULAMIN KONKURSU NA KOMIKS

1. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo J.P.Fantastica oraz Stowarzyszenie OPERAHAUS.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich.

3. Tematyka komiksów: samuraje, kodeks bushido.

4. Styl wykonania prac: manga.

5. Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa i fotografia.

6. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie komiksy nigdzie dotąd niepublikowane.

7. Uczestnik konkursu może przysłać jedną pracę komiksową stanowiącą zamkniętą całość, o maksymalnej objętości dziesięciu plansz. Plansze wyłącznie w pionowym formacie A3 (297 x 420 mm) lub A4 (210 x 297 mm), powinny na odwrocie posiadać czytelnie napisany tytuł pracy, numer strony oraz dane autora(ów): imiona, nazwiska autorów i ich funkcje - (rysownik, scenarzysta, itp.), dokładny adres, adres e-mail oraz numer telefonu. Plansze powinny być sygnowane nazwiskami autorów wyłącznie na odwrocie. Do oryginalnych plansz, kserokopii bądź wydruków należy dołączyć płytę CD z pracą w wersji elektronicznej (format plików: .tiff bądź .jpg, CMYK, A4 - 300 DPI). Prace powinny być zapakowane w podpisana sztywną teczkę.

8. Nadesłane oryginalne plansze Organizatorzy zwracają na pisemne życzenie autora. Kserokopie oraz CD nie będą zwracane.

9. Do pracy konkursowej należy dołączyć oświadczenie, że jest się autorem przesłanego dzieła oraz że nie było ono wcześniej publikowane i jest wolne od roszczeń finansowych i prawnych osób trzecich.

10. Prace należy przesłać na adres: Wydawnictwo J.P.Fantastica, ul. Podmiejska 2a, 72-006 Mierzyn, z dopiskiem „KONKURS JAPAN FEST 2008"

11. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 8 września 2008 roku. Decyduje data stempla pocztowego.

12. Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie komisja konkursowa, powołana na czas trwania konkursu.

13. Komisja konkursowa przyzna nagrodę główną oraz wyróżnienia. Laureat nagrody głównej otrzyma nagrodę specjalną w postaci wydania swojego komiksu w Wydawnictwie JPF. Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagrody głównej.

14. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18 października 2008 podczas trwania JAPAN FEST.

15. Nie jest planowana wystawa prac konkursowych jednakże Organizatorzy zastrzegają sobie taką możliwość. Nadesłanie prac jest równoznaczne z prawem do nieodpłatnej ich ekspozycji.

16. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji wybranych prac w materiałach promocyjnych JAPAN FEST oraz w wydawnictwach okolicznościowych, materiałach prasowych i Internecie jako formę promocji autora i festiwalu. Prawo to organizatorzy zastrzegają sobie na wszystkie przyszłe lata, w których będzie organizowany JAPAN FEST, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mogli prezentować wybrane prace w wydawnictwach jubileuszowych. W związku z publikacją nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie.

17. Nadesłanie pracy na konkurs traktowane jest jako wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych wydawcom zainteresowanym współpracą z uczestnikami konkursu (chyba, że uczestnik postanowi inaczej, dołączając do pracy stosowne oświadczenie).

18. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki regulaminu.Komentarze

-Jeszcze nie ma komentarzy-