baner

NEWS

- Spotkania, wystawy, imprezy

Komiks i lokalna historia


Organizator MFKiG, Stowarzyszenie Twórców „Contur” przygotował wraz z archeologami i lokalnymi działaczami cykl warsztatów dla uczniów o lokalnym dziedzictwie kulturowym oraz kształtowaniu twórczych postaw.
„Kultura – Przestrzeń – Odnowa” to archeologiczno-komiksowy projekt Stowarzyszenia Twórców „Contur” odbywający się we współpracy z Instytutem Archeologii UŁ oraz Wieluńskim Towarzystwem Naukowym. Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów z okolic Strońska i Przywozu w woj. łódzkim i ma na celu podniesienie świadomości na temat lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz kształtowanie twórczych postaw.

Pierwszym etapem projektu są zajęcia prowadzone przez archeologa i historyka, które przybliżają uczestnikom znaczenie kulturowego dziedzictwa znajdującego się w pobliżu miejsc ich zamieszkania. Na ten blok programowy składają również zajęcia praktyczne, pokazujące pracę archeologa. Ten etap realizowany jest w okolicy romańskiego kościoła p.w. św. Urszuli i Jedenastu Tysięcy Dziewic w Strońsku oraz w rejonie Przywozu, gdzie znajdują się kurhany książęce kultury przeworskiej z przełomu II/III w. n.e.

Podczas drugiego etapu scenarzysta i rysownik przeprowadzają cykl warsztatów wyjaśniających uczestnikom zasady języka komiksu. Przedstawiają też historię komiksu na świecie i w Polsce (warto podkreślić, że w 2019 roku obchodzimy 100-lecie komiksu polskiego). Efektem warsztatów będą stworzone przez uczestników historie obrazkowe opowiadające o lokalnych (super)bohaterach. Ten etap realizowany jest we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Zapolicach oraz Szkołą Podstawową w Toporowie.

conturarcheo

Projekt „Kultura – Przestrzeń – Odnowa” dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Kultura – Interwencje 2019”.


Contur


Komentarze

-Jeszcze nie ma komentarzy-