baner

NEWS

- Spotkania, wystawy, imprezy

Naukowo o stuleciu polskiego komiksu


Podczas tegorocznej edycji Festiwalu Komiksowa Warszawa odbędzie się konferencja naukowa „Poszło z dymkiem? 100 lat polskiego komiksu”.
100latkomiksuPL

23 maja podczas Festiwalu Komiksowa Warszawa odbędzie się konferencja naukowa pt. „Poszło z dymkiem? 100 lat polskiego komiksu”.

Okrągłe rocznice skłaniają do refleksji, ocen, zdystansowanego spojrzenia, prób ogólniejszych kategoryzacji, przypomnienia o dawno zapomnianych fenomenach lub dziełach, do wydobycia nieznanych wątków oraz do nowych odczytań dzieł, co prowadzić może do ustalenia stanu rzeczy na daną chwilę i uporządkowania wiedzy w dziedzinie, której rocznica dotyczy. Z okazji stulecia polskiego komiksu proponujemy w ramach konferencji „Poszło z dymkiem? 100 lat polskiego komiksu” wieloaspektowe przyjrzenie się dorobkowi polskiego komiksu w szerokim ujęciu:

  • diachroniczne i synchroniczne odczytanie dzieł (np. w close readingowym duchu rozwijanym przez T. Groensteena w The Expanding Art of Comics. Ten Modern Masterpieces i M. A. Chaneya w Reading Lessons in Seeing);
  • rola polskich klasyków i ich wpływ na młode pokolenia polskich twórców: czy w dynamicznie rozwijającym się komiksie polskim znajdziemy ciągłość? Czy twórcy różnych pokoleń w jakikolwiek sposób nawiązują porozumienie tematyczne lub stylistyczne?;
  • związki komiksu polskiego ze światowym: czy polscy komiksiarze, badacze i popularyzatorzy komiksu są widoczni poza Polską? Czy komiks polski wytwarza gatunki typowo polskie? Czy w komiksie polskim sprawdzają się, są obecne i uzasadniona jest obecność wszystkich gatunków komiksowych?;
  • historyczne i społeczne uwarunkowania rozwoju komiksu i badań nad komiksem w Polsce: co wpływa na poruszaną przez twórców tematykę? Jaką szkołę badań nad komiksem rozwijają polscy badacze komiksu?;
  • stan badań nad komiksem w Polsce: m.in. nowe trendy, nowe ujęcia metodologiczne, miejsce badań nad komiksem w dyscyplinach badań naukowych;


Organizatorzy są świadomi tego, iż powyższa lista nie wyczerpuje bogactwa drzemiącego w komiksie polskim i w sposobach jego opisywania. Dlatego Komitet Naukowy rozpatrzy także zgłoszenia wykraczające poza ramy zaproponowane powyżej. Mamy nadzieję, że ostateczna zawartość tematyczna paneli oraz pokonferencyjna publikacja w sposób zadawalający uzupełnią się z planowanym na jesień 2019 numerem Zeszytów Komiksowych, również poświęconym stuleciu polskiego komiksu.

Zgłoszenia (250 słów) wraz z afiliacją i adresem kontaktowym prosimy nadsyłać na adresy jakub.s.jankowski@uw.edu.pl lub wojtek.birek@gmail.com z tytułem w formacie „100_Poszłozdymkiem_«nazwisko uczestnika»”. Organizatorzy przewidzieli monograficzną publikację pokonferencyjną. Udział w konferencji jest bezpłatny (noclegi oraz koszt dojazdu pokrywają we własnym zakresie uczestnicy). Uczestnicy otrzymają identyfikatory, uprawniające do wstępu na pozostałe dni, w których odbywa się Festiwal Komiksowa Warszawa.

WAŻNE DATY
Zgłoszenia: do 29.04.2019
Informacja o przyjęciu: do 6.05.2019
Potwierdzenie uczestnictwa przez osoby przyjęte: do 10.05.2019

Komitet Organizacyjny:
Paweł Timofiejuk
Wojciech Birek
Jakub Jankowski
Michał Traczyk

Komitet Naukowy:
prof. dr hab. Jerzy Szyłak
dr Adam Rusek
dr Wojciech Birek
dr Jakub Jankowski

Organizatorzy: Polskie Stowarzyszenie Komiksowe, Fundacja Instytut Kultury Popularnej, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego.


[ljc]


Komentarze

-Jeszcze nie ma komentarzy-