baner

NEWS

- Konkurs

Konkurs na komiks ekonomiczny FOR 2018


Już po raz dziesiąty FOR organizuje konkurs na komiks ekonomiczny. Prace można nadsyłać do 10 listopada 2018 roku. Do wybrania jest w sumie ponad 30 tysięcy złotych!
To już dziesiąty raz, kiedy Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju i Fundacja Santander Banku Polska wraz z firmą Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. zapraszają twórców komiksów do udziału w konkursie na prace o tematyce ekonomicznej. Najlepsze z nich zostaną wydane w specjalnej antologii komiksowej, a ich autorzy otrzymają nagrody pieniężne.

Aby wziąć udział w konkursie, należy stworzyć komiks na jeden z poniższych tematów i przesłać go do 10 listopada br.:
1. Wielki sukces Polski po 1989 – czyli co zawdzięczamy transformacji gospodarczej
2. PRL a Polska po transformacji – znajdź różnice!
3. W kierunku Zachodu – droga Polski do NATO i Unii Europejskiej
4. Rozwój bankowości po 1989r.
5. Korzyści z transformacji - poprawa ochrony i stanu środowiska naturalnego w Polsce po 1989r.

Celem konkursu jest przedstawienie powyższych zagadnień w formie komiksu. Aby ułatwić zadanie autorom, do każdego tematu przygotowano podkładkę merytoryczną. Prace można przygotować grupowo.

W konkursie można wygrać następujące nagrody:
I kategoria [Forma krótka: objętość 1 strona A4 (format 210 x 297 mm, układ wyłącznie pionowy, układ i liczba kadrów na stronie dowolna)]:
I miejsce – 5000 zł, II miejsce – 4000 zł, III miejsce – 3000 zł,
II kategoria [Forma długa: objętość od 2 do 6 stron A4 (format 210 x 297 mm, układ wyłącznie pionowy, układ i liczba kadrów na stronie dowolna)]:
I miejsce – 5000 zł, II miejsce – 4000 zł, III miejsce – 3000 zł,
10 wyróżnień w wysokości 600 zł,
Nagroda publiczności, I kategoria – 1000 zł
Nagroda publiczności, II kategoria – 1000 zł

„Po trzydziestu latach od wyborów czerwcowych wolność Polaków ponownie jest zagrożona. Tą edycją chcemy przypomnieć, co zawdzięczamy transformacji po 1989r., oraz że wolność nie jest dana raz na zawsze. Dziesiąta edycja konkursu jest ku temu okazją szczególną, dlatego bardzo się cieszę, że rysownicy mogą wykorzystując swoje talenty przyczynić się do rozwoju świadomości polskiej młodzieży"
- Jakub Przeździecki, Koordynator Projektów FOR

Wyboru najlepszych prac dokona jury, w którym zasiądą rysownicy, satyrycy i przedstawiciele organizatorów:
Leszek Balcerowicz – Przewodniczący Rady FOR
Jacek Fedorowicz – satyryk
Agata Jakuszko-Sobocka – ilustratorka myśli
Katarzyna Michniewska - Prezes Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
Andrzej Mleczko - rysownik
Teresa Notz – Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji Banku Zachodniego WBK
Michał Ogórek – satyryk
Adam Radoń – Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi
Antoni Rodowicz – rysownik
Henryk Sawka - rysownik

Prace należy złożyć osobiście w siedzibie Forum Obywatelskiego Rozwoju, ul. Krasickiego 9A, 02-628 Warszawa, lub przesłać pocztą w terminie do 10 listopada 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie z dopiskiem: „Konkurs”, wraz ze stosownym oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną lub dwie prace (maksymalnie jedną w każdej kategorii).

Posiedzenie jury odbędzie się w połowie listopada br. w siedzibie FOR. Nagrodzone prace wezmą udział w głosowaniu internetowym. Internauci przyznają dwie nagrody o wartości 1000 złotych komiksom, które otrzymają od nich największą liczbę głosów. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali rozdania nagród, podczas której laureatom konkursu zostaną wręczone nagrody.

Najlepsze prace zostaną umieszczone w antologiach komiksowych drukowanych w nakładzie 15 tys. sztuk, a następnie wysłane do szkół w całej Polsce. Na stronie internetowej projektu znajdują się scenariusze lekcji przygotowane specjalnie dla nauczycieli WOS-u, podstaw przedsiębiorczości czy historii i społeczeństwa.
Regulamin konkursu, materiały pomocnicze i zgoda na przetwarzanie danych osobowych dostępne są www.for.org.pl lub www.komiksy-ekonomiczne.pl.

FOR2018info


Aleja Komiksu objęła swoim patronatem konkurs.

[ljc]


Komentarze

-Jeszcze nie ma komentarzy-