baner

NEWS

- Konkurs

Narysuj Ciechana


Ruszył ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci, którego celem jest stworzenie postaci do komiksu o Ciechanie.
ciechan_konkurs17_1ciechan_konkurs17_2ciechan_konkurs17

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Wydawnictwo Kado Studio oraz Coyot Presents zapraszają dzieci i młodzież do udziału w pierwszej edycji ogólnopolskiego komiksowego spersonalizowanego konkursu plastycznego pt.: "Narysujcie ciekawą postać do komiksu pt. Ciechan", który ma na celu wspólne współtworzenie komiksu o najważniejszych wydarzeniach w Polsce oraz propagowanie tożsamości patriotycznej wśród najmłodszych.

Tematem konkursu jest narysowanie siebie w roli ciekawej postaci, która stanie się inspiracją do komiksu pt. "Ciechan - Dziedzictwo Lechitów", a nawet finalnie trafi na jego łamy!

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, mogą też wziąć w nim udział podopieczni placówek oświatowo-wychowawczych. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w zakresie wiekowym 6-16 lat.

Termin nadsyłania prac rozpoczyna się od: 10 października 2017 r.,a mija 1 marca 2018 r. (uwaga, uwaga, decyduje data stempla pocztowego).

Konkurs ma charakter 3-etapowy: etap pierwszy, podczas którego od 2 marca 2018 r. oceny prac dokona dziesięcioosobowa Kapituła Konkursu.

W kwietniu 2018 roku 'Kapituła Konkursu' pod przewodnictwem mentora i mistrza polskiego komiksu Pana Zygmunta Symilaka i w składzie: Robert Zaręba, Rafał Kado, Gabriela Becla, Zbigniew Tomecki, Patryk Cabała, Nikodem Cabała, Dariusz Cybulski, Jacek Piekut - wyłonieni i uhonoruje zwycięzców! Wyłoni główną zwycięską prace, ale także nagrodzi rzeczowo, co najmniej dwadzieścia innych solidnie wykonanych prac.

Główna zwycięska praca zostanie nagrodzona, ale także zostanie przygotowana do wydruku i trafi finalnie do komiksu.

W etapie drugim w miejscu wyznaczonym przez Organizatora w II połowie kwietnia 2018 r. odbędzie się odbędzie się spotkanie uczestników konkursu, ich rodzin i znajomych, na którym podczas uroczystości wręczania nagród będą prezentowane również nagrodzone prace.

W etapie trzecim w pierwszym półroczu 2018 r. zostanie wydany komiks „Ciechan - Dziedzictwo Lechitów”, a nagrodzona praca i postać, będzie bardzo ważną częścią w tej publikacji.

CELE KONKURSU

Najważniejszym celem konkursu jest: promowanie młodych talentów komiksowych, nowoczesne i wspólne współtworzenie komiksu o najważniejszych wydarzeniach w Polsce oraz propagowanie tożsamości patriotycznej wśród najmłodszych, rozwijanie zainteresowanie komiksem wśród dzieci i młodzieży, popularyzację wiedzy i świadomości o naszej wielkiej narodowej historii od zarania dziejów do czasów współczesnych, propagowanie postaw patriotycznych, motywowanie uczniów do rozwijania zdolności artystycznych, motywowania młodych ludzi i budowania w nich pasji do sztuki i nauki, zaangażowanie wszelkich środowisk, od młodych do dziadków, w propagowanie pozytywnego wzorca nowoczesnego patriotyzmu, ale także rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży w zakresie poznawania komiksowości!


Partnerami i patronami konkursu są: Centrum Historii Zajezdnia, WAWA KOMIKS, PRACOWNIA KOMIKSOWA, TOMMERART, Fundacja Animacja, WYDAWNICTWO KAMELEON, WYDAWNICTWO ELEMENTAL, WYDAWNICTWO ONGRYS, Muzeum Regionalne w Lubaniu, Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie.

Partnerami i patronami medialnymi są: TVP 3 Bydgoszcz, TVP 3 Kraków, TVP 3 Łódź, TVP 3 Poznań, TV Ciechanów, Radio KRDP, Polskie Radio Lublin, Radio Poznań FM, WIELKIE ARCHIWUM KOMIKSU, GILDIA.PL, ALEJA KOMIKSU, Portal Fantastyczny Paradoks. Gazety: PULS Ciechanowa, Czas Ciechanowa. Honorowy patronat nad w/w konkursem objął OTWÓRZ SIĘ NA CIECHANÓW.

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia.


Wszelakich informacji udziela pomysłodawca konkursu i autor przyszłego komiksu Rafał Kado - tel:721 050 912
e-mail: wydawnictwo.kadostudio@gmail.com.


Szczegóły dotyczące konkursu znajdziesz również na FB i blogu.


ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA![ljc]


Komentarze

-Jeszcze nie ma komentarzy-