baner

NEWS

- Konkurs

Konkurs na komiks o wydarzeniach z nocy 30 na 31 października 1918 roku


Muzeum Lotnictwa Polskiego w ramach programu PARTIOTYZM JUTRA ogłasza konkurs na wykonanie komiksu historycznego przedstawiającego wydarzenia z nocy 30 na 31 października 1918 roku. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa małopolskiego. Termin nadsyłania prac mija 20 października.
Eskadrylla Niepodległej

Projekt "Eskadrylla Niepodległej" odbywać się będzie w Muzeum Lotnictwa Polskiego w ramach programu PARTIOTYZM JUTRA realizowanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie. Program "Patriotyzm Jutra" realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej (w tym z niepełnosprawnością) oraz do osób dorosłych z niepełnosprawnością, przebywających w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Krakowa i województwa małopolskiego. Celem działań jest wspieranie zainteresowań, wrażliwości, zamiłowań twórczych, a także pogłębienie wiedzy o odzyskaniu niepodległości przez Polskę przez pryzmat historii krakowskiego lotniska Rakowice-Czyżyny.

Projekt jest projektem interdyscyplinarnym i integracyjnym złożonym z trzech modułów.

Pierwszy to nieodpłatne warsztaty stanowiące połączenie zajęć plastycznych z historią i techniką lotniczą. Zapisy na zajęcia zaczynają się we wrześniu 2017. Tylko 20 grup będzie mogło skorzystać z bezpłatnych zajęć.

Terminy prowadzenia zajęć i godziny:
26.09 - od 12:00 do 15:00
27.09 - od 9:00 do 15:00
04.10 - od 9:00 do 15:00
05.10- - od 12:00 do 15:00
11.10 - od 9:00 do 15:00
12.10 - od 12:00 do 15:00
18.10 - od 9:00 do 15:00
19.10- od 12:00 do 15:00
25.10 - od 9:00 do 15:00
08.11 - od 9:00 do 15:00

Aby zarezerwować termin prosimy o wysyłanie maili: katarzyna.zielinska@muzeumlotnictwa.pl lub kasa@muzeumlotnictwa.pl


eskadryllaniepodleglosci


Drugi moduł to konkurs na wykonanie komiksu historycznego przedstawiającego wydarzenia z nocy 30 na 31 października 1918 roku. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego województwa małopolskiego. Termin nadsyłania prac mija 20.10.2017 (decyduje data stempla pocztowego).

Regulamin konkursu: do pobrania
Karta Zgłoszenia: do pobrania


Trzeci moduł to konkurs pieśni patriotycznej, który odbędzie się 10.11.2017 w Muzeum Lotnictwa Polskiego. Zespoły i soliści, którzy chcą zgłosić swój udział w konkursie proszeni są o kontakt mailowy: katarzyna.zielinska@muzeumlotnictwa.pl

Regulamin konkursu: do pobrania
Karta Zgłoszenia: do pobrania


[Ystad za muzeumlotnictwa.pl]


Komentarze

-Jeszcze nie ma komentarzy-