Nowe Teksty

Zbiry z ferajny
Słoński o "The Goon. Tom 2"
Stara, lepsza Liga
Kleszcz o "Liga Sprawiedliwości. Bez Sprawiedliwości"
Nowy, stary Superman
Kleszcz o "Superman. Action Comics #01: Niewidzialna mafia"
Okładka miesiąca: grudzień 2019
Chmielewski wybiera okładkę miesiąca
To nie jest kraj dla pechowych złodziejaszków
Pawełek o "Criminal #01: Tchórz. Lawless"

Zapowiedzi

Nowe Plansze

Nowe Imprezy

Forum Alei Komiksu

baner

NEWS

- Konkurs

Konkurs literacko-plastyczny KUL „Biblioteka nie straszy!"


Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zaprasza do udziału w konkursie literacko-plastycznym pt. "Biblioteka nie straszy! Opowieść biblioteczna". Termin wysyłania zgłoszeń mija 30 kwietnia 2017.
Biblioteka Uniwersytecka KUL zaprasza do udziału w konkursie literacko-plastycznym pt. „Biblioteka nie straszy! Opowieść biblioteczna”.


Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań czytelniczych i podkreślenie roli czytania oraz bibliotek w życiu społecznym każdego człowieka.

Konkurs jest adresowany do dzieci, młodzieży i dorosłych. Do konkursu można zgłaszać prace w formie opowiadania lub komiksu o tematyce związanej z czytaniem, biblioteką lub bibliotekarzami.

20140430KULkonkurs

Termin składania prac konkursowych: 30 kwietnia 2017 r.

Prace należy dostarczyć osobiście do Sekretariatu Biblioteki Uniwersyteckiej KUL przy ul. Chopina 27 lub do Biblioteki Instytutu Filologii Polskiej znajdującej się w Gmachu Głównym KUL, przy Al. Racławickich 14, pok. 9. W przypadku opowiadania praca może zostać przesłana w wersji elektronicznej na adres sekretariatu biblioteki: sekbibl@kul.pl, z dopiskiem w temacie: Konkurs Tydzień Bibliotek. Wraz z pracami konkursowymi powinna zostać dostarczona karta informacyjna zawierająca: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mailowy oraz wiek autora pracy, w przypadku osób nieletnich zgodę na udział w konkursie.

Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

Dla każdej z form wg kategorii wiekowych (dzieci- poniżej 12 lat, młodzież - 13-16 lat, młodzież i dorośli - powyżej 16 lat)

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas XIV Tygodnia Bibliotek: „Biblioteka. Oczywiście!” (8-12.05.2017 r.). Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni pisemnie bądź telefonicznie.

Życzymy ciekawych pomysłów i twórczych prac!

REGULAMIN KONKURSU


[Ystad za bu.kul.pl]


Komentarze

-Jeszcze nie ma komentarzy-