reklama baner reklama

Nowe Teksty

Powiew świeżości
Kleszcz o 2. tomie "Zabij albo zgiń"
Opowieści z hrabstwa Harrow
Słoński o 3. tomie "Hrabstwa Harrow"
Statyści z teczką
Słoński o 1. integralu "100 naboi"
Odtrutka na przemoc?
Chmielewski o 1. tomie "Poison City"
Kolejne rosomaki Aarona
Grygiel o 2. tomie "Wolverine'a" wg Aarona

Zapowiedzi

Nowe Plansze

Nowe Imprezy

Forum Alei Komiksu

Zapytaj Wydawcę

baner

NEWS

- Konkurs

Konkurs na komiks autorski oparty na własnym pomyśle literackim i artystycznym


PODN w Stargardzie ogłasza dziesiątą edycję POWIATOWEGO KONKURSU na Komiks autorski oparty na własnym pomyśle literackim i artystycznym. Konkurs ma charakter powiatowy i skierowany jest do uczniów.
REGULAMIN

ORGANIZATOR I CELE

1. Organizatorem konkursu jest PODN w Stargardzie.
2. Patronat Honorowy nad konkursem objął Starosta Stargardzki.
3. Konkurs ma zasięg powiatowy, jest cykliczny i każdego roku obejmuje inny
zakres tematyczny.
4. Głównym założeniem konkursu w dziesiątej edycji jest stworzenie komiksu autorskiego opartego na własnym pomyśle literackim i artystycznym. Istnieje zatem możliwość zaprezentowania swoich umiejętności w szerszym niż dotąd zakresie. Jest to ostatnia edycja przed jubileuszową prezentacją laureatów dotychczasowych edycji

5. Celem konkursu jest:
• popularyzowanie komiksu,
• rozwijanie twórczego myślenia,
• doskonalenie umiejętności plastyczno-językowych,
• wymiana doświadczeń literacko - plastycznych między uczniami różnych typów szkół.

UCZESTNICY

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół i zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
• uczniów szkół podstawowych (IV – VI),
• uczniów szkół gimnazjalnych,
• młodzieży ponadgimnazjalnej.

ZASADY KONKURSU
1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie krótkiego komiksu na dowolny temat.
2. Komiks może być wykonany dowolną techniką, np. rysunek, malarstwo, grafika komputerowa oraz inne techniki czytelne plastycznie.
3. Praca powinna być jednostronna, wykonana na planszy o formacie nieprzekraczającym 100 x 70cm.
4. W nagłówku komiksu należy umieścić tytuł komiksu.
5. Wszystkie prace konkursowe muszą być na odwrocie podpisane:
imię i nazwisko autora pracy, nazwa szkoły, klasa i telefon kontaktowy, imię i nazwisko opiekuna.
6. Przesłana praca winna stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie, wcześniej niepublikowaną.
7. Jury konkursowe przy ocenie prac kierować się będzie następującymi kryteriami: wartością plastyczną, poprawnością językową dialogów, ciekawym rozwinięciem tematu oraz oryginalnością własnej interpretacji tematu.
8. Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę, która pozostaje w dyspozycji organizatora i nie będzie odsyłana.


CZAS REALIZACJI

1. Prace należy dostarczyć pod adres: Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie (czytelnia multimedialna, sala 39), Park 3 Maja 2, 73-110 Stargard,
z dopiskiem „Konkurs na komiks”) osobiście lub listem poleconym
do 1 grudnia 2016 r.
2. Zwycięzcy zostaną zaproszeni wraz z opiekunami na uroczystość wręczenia nagród w styczniu 2017 r.
3. Wszelkich informacji o organizacji konkursu udziela doradca metodyczny ds. bibliotek szkolnych Irena Zalewska, tel. 504 087 695 .

NAGRODY

1. Prace konkursowe będzie oceniać powołana przez organizatorów Komisja w trzech kategoriach:
• uczniów szkół podstawowych (IV – VI),
• uczniów gimnazjów,
• uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
2. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Nadesłane prace wykorzystane będą na wystawie pokonkursowej, która zostanie zaprezentowana w Starostwie Powiatowym w Stargardzie, a jej otwarcie nastąpi podczas sesji Rady Powiatu 25 stycznia 2017 r.


[Ystad za e-stargard.pl]


Komentarze

-Jeszcze nie ma komentarzy-