NEWS

- Konkurs

Konkurs na komiks o II Liceum Ogólnokształcącym w Ełku


Zespół Szkół nr 2 im. KK Baczyńskiego w Ełku zaprasza uczniów lokalnych szkół (wiek 14-19 lat) do udziału w konkursie na komiks promujący II Liceum Ogólnokształcące w Ełku. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 10 kwietnia 2015. Główną nagrodą jest tablet.
Regulamin konkursu na krótką formę komiksową

I. Organizatorem Konkursu jest
II Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku

19-300 Ełk, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7

tel. (87) 6103392 / 610-43-23

sekretariat@zs2.elk.pl

II. Adresaci Konkursu

Konkurs jest adresowany do osób w wieku 14 – 19 lat

III. Termin przeprowadzenia Konkursu: od momentu ogłoszenia do 10.04.2015

IV. Cele Konkursu:

propagowanie kultury plastycznej wśród młodzieży,
rozwijanie talentów,
kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

V. Zasady uczestnictwa

Warunkiem udziału w konkursie jest zapoznanie się z regulaminem.

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Konkurs ma zasięg lokalny.

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie krótkiej formy komiksowej promującej II Liceum Ogólnokształcące w Ełku.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualne lub duety uczniowskie.

Każdy uczestnik bądź zespół może złożyć tylko jedną pracę o objętości obejmującej od 1 do 6 kart formatu A4.

Prace należy dostarczyć pocztą bądź osobiście do sekretariatu Zespołu Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@zs2.elk.pl.

Format plików elektronicznych: .pdf, .ppt, .pptx, .doc, .docx

Zgłoszony komiks powinien zostać opisany danymi autora/autorów, funkcje (rysownik, scenarzysta itp.), wiek, nr telefonu autora/autorów, adresy e-mail; w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców na udział w Konkursie.

Dostarczone na konkurs prace w całości mają charakter autorski i nigdy wcześniej nie zostały nagrodzone.

Prace nie spełniające powyższych wymagań nie zostaną dopuszczone do Konkursu.

V. NAGRODY

O wynikach Konkursu zadecyduje głosowanie jury powołanego przez organizatora. Decyzje jury są nieodwołalne i ostateczne.

Lista nagrodzonych prac wybranych przez jury zostanie ogłoszona do 17.04.2015r. na stronie Zespołu Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku: http://zs2.elk.pl

Organizator zastrzega sobie prawo dysponowania pracami biorącymi udział w konkursie i ich publikacji .

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 25.04.2015r., w Zespole Szkół nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Ełku, przy ul. Sikorskiego 7.

Udział w konkursie i przesłanie swoich danych osobowych jest jednocześnie wyrażeniem zgody na ich gromadzenie i przetwarzanie przez organizatorów w celach statystycznych i konkursowych, z zastrzeżeniem prawa do ich poprawiania i uzupełniania zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r.

Główną nagrodą w Konkursie jest tablet.


[Ystad za zs2.elk.pl]


Komentarze

-Jeszcze nie ma komentarzy-