baner

NEWS

- Konkurs

Konkurs na komiks o Koperniku


Z okazji 540 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika Fundacja CBO i Urząd Miasta Torunia zorganizowały konkurs na komiks o tym astronomie. Do wygrania jest 1000 złotych.
Nie ma ograniczeń co do wielkości komiksu (może być jedna strona), ani techniki i konwencji wykonania. Prace można nadsyłać do 30 czerwca 2013 roku na oba adresy jednocześnie: adres 1 i adres 2.

REGULAMIN KONKURSU: KOMIKS ORBITALNY. 540 ROCZNICA URODZIN ASTRONOMA

Fundacja CBO ze wsparciem finansowym Urzędu Miasta Torunia ogłasza konkurs na komiks związany z 540 rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika;

Konkurs trwa od 19 lutego 2013 r. (rocznica urodzin Astronoma) do 18 sierpnia 2013 r.;

Nie ma ograniczeń co do narodowości, wieku, płci oraz profesji uczestników;

Nie ma ograniczeń co do tematyki i konwencji (od realizmu historycznego do pastiszu i satyry) prac konkursowych, jednak powinny łączyć się z tematycznie z Mikołajem Kopernikiem, astronomią, Toruniem...;

Nie ma ograniczeń co do techniki (grafika, collage, fotografia...) wykonania pracy;

Każdy uczestnik może przesłać dowolną ilość prac na konkurs;

Nie ma ograniczeń co do objętości pracy konkursowej, może być to nawet pojedyncza strona;

Prace konkursowe są przyjmowane na drodze elektronicznej w postaci plików jpg (w rozdzielczości 300dpi) równocześnie na adresy: tomk@umk.pl oraz wojciech.lowicki@wp.pl do dnia 18 sierpnia 2013;

Praca konkursowa powinna być oryginalna, nie publikowana nigdzie wcześniej. Bez znaczenia jest data jej powstania;

Za zwycięstwo w konkursie przewidywana jest nagroda w wysokości 1000 (tysiąc) PLN

Pula nagród może zostać zwiększona;

Przewidziane są nagrody specjalne, ufundowane przez partykularnych sponsorów;

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych na wystawach przez nich organizowanych w roku 2013 oraz katalogu konkursowym;

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na 24. Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi w dn. 5 października 2013 r.;

Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację powyższego regulaminu;

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Kontakt: poprzez e-maile podane w treści regulaminu.

Tomasz Marciniak i Wojtek Łowicki


konkurskopernik


[ljc]


Komentarze

-Jeszcze nie ma komentarzy-