baner

NEWS

- Spotkania, wystawy, imprezy

Plan konferencji "Komiks wobec zjawisk kultury popularnej"


wsnhidteaserJuż za kilka dni (21-22 listopada) w Katedrze Kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu odbędzie się konferencja "Komiks wobec zjawisk kultury popularnej" (pisaliśmy o niej w tym miejscu). Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym planem konferencji.
Program konferencji

21 listopada (środa)

8.30 Otwarcie konferencji
8.40 prof. dr hab. Jerzy Szyłak (UG), To ptak! To samolot! To ikonotekst! Komiks-picturebook-książka (medium czy media?). Od (akademickich) rozważań o tym, czy komiks jest medium, do dość nieoczekiwanej próby wprowadzenia go do towarzystwa, które wcale go nie zaprasza, czyli do świata książki ilustrowanej
9.00 mgr Przemysław Kołodziej (UG), Kręta droga do piekła (od zeszytu do zeszytu) – Hellblazer i forma serialu komiksowego
9.20 Patryk Pawlinski (UAM), Watchmen – Before Watchmen. Dziedzictwo powieści graficznej w komiksie zeszytowym
9.40 Ksenia Frąszczak (UAM), Webkomiks – problematyzacja definicji
10.00 Dyskusja
10.20 mgr Krzysztof Skrzypczyk (MKiDN), Perspektywy badawcze komiksologii: socjologia wizualna komiksu
10.40 mgr Przemysław Zawrotny (UG), Komiksowa dydaktyka, fabularyzowana biografia czy refleksja o statusie nauki? Rozważania o Logikomiksie
11.00 dr Adam Rusek (BN), Stare jak świat w nowym oświetleniu: magazyn „Relax” i jego losy
11.20 Łukasz Przybylski (UAM), Kultura popularna a kwestia rzeczywistości systemu politycznego w dobie PRL-u na przykładzie komiksu o kapitanie Żbiku autorstwa Grzegorza Rosińskiego
11.40 Dyskusja
12.00 Przerwa na kawę
12.20 Piotr Klonowski (UJ), „Raster” i „Produkt”. Dwa spojrzenia na polską rzeczywistość przez pryzmat popkultury
12.40 mgr Paweł Gąsowski (US), Komiks – zwierciadło kultury
13.00 mgr Natalia Adamska, Niemy krzyk – o obrazie współczesnego świata w komiksie Bez komentarza Ivana Bruna
13.20 mgr Matylda Sęk (UŚ), Przestrzenie zbiorowej wyobraźni – o przedstawieniach miasta w komiksach
13.40 Dyskusja
14.00 Przerwa obiadowa
15.30 Panel dyskusyjny „Komiks polski 1992-2012” – Jerzy Szyłak, Adam Rusek, Witold Tkaczyk, prowadzenie Michał Traczyk
19.30 Kolacja

22 listopada (czwartek)

8.40 dr Magdalena Lachman (UŁ), Między (dez)aprobatą a inspiracją. O literackiej recepcji komiksu
9.00 mgr Stefano Damato (US), Japoński komiks i literatura włoska: „Dantejskie” dzieła GO NAGAI-EGO
9.20 dr Arkadiusz Adamczuk (KUL), Znaczenie inspiracji sztuką wysoką w twórczości Milo Manary
9.40 mgr Ewelina Kwiatkowska (UW), Komiks w szkle sparafrazowany
10.00 Dyskusja
10.20 dr Łukasz Fojutowski (WSNHiD), Komiks jako instrument edukacji ekonomicznej we współczesnym społeczeństwie
10.40 mgr Tomasz Nowak, Uwarunkowania rozwoju rynku komiksowego w Polsce
11.00 mgr inż. arch. Witold Tkaczyk (Zin Zin Press), Komiks, edukacja, historia
11.20 dr Bernadetta Matuszak-Loose (UAM), Komiksy o Auschwitz. Forma pamięci kulturowej czy rozrywki?
11.40 Dyskusja
12.00 Przerwa na kawę
12.20 mgr Maria Delimata (UAM), Zsazsa Zaturnnah – filipińska intra-płeć w komiksie
12.40 mgr Bartłomiej Oleszek (UMK), Popularne opowieści w popularnym teatrze. O radiowych i telewizyjnych inscenizacjach komiksów
13.00 dr Roman Bromboszcz (WSNHiD), Cyberprzestrzeń w komiksie i anime. Analiza wybranych narracji
13.20 dr Tomasz Misiak (WSNHiD), Wrażliwość komiksowa w filmowej animacji
13.40 Dyskusja
14.00 Przerwa obiadowa
15.00 mgr Paweł Panic (UO), Bijatyka wychodzi poza kadr. Wpływ komiksów na gry z gatunku beat’em up
15.20 mgr Damian Kaja (UMK), Komiks w kontekście telewizji. Status „opowieści” między mediami
15.40 dr Michał Traczyk (WSNHiD), Komiks i piosenka – losy osobne, losy bliźniacze?
16.00 Dyskusja
16.20 Zamknięcie konferencji


[Ystad za abrewiacje.wordpress.com]


Komentarze

-Jeszcze nie ma komentarzy-